Genel

21.YY’da Liderlik Yaklaşımı

TARİH: 15 MART 2021   Programın Amacı :Programda, etkin liderlik ve yönetim anlayışı ile bakış açısı kazandırmak, yöneticilerin önce kendilerindenbaşlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyereköğrenmelerine, profesyonel yaşamlarına entegre edebilmelerine destek olmaktır.Bu program; yöneticilerin bireysel gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine

Devamını oku

Geribildirimin Sihirli Gücü

TARİH: 10 MART 2021   Programın AmacıProgram, geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme,performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmaktadır. Öncekendimizden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programdaedinilen bilgileri deneyimleyerek profesyonel yaşamımızda, ekip ilişkilerine entegreedebilmelerine destek olmaktır.Geribildirim genellikle etkin bir

Devamını oku

Kişisel Marka ve Pozitif Etki

Programın amacı kişilere ve kuruluşlara nasıl göründüklerinin değil, nasıl algılandıklarının, özgüven ve duruşlarının önemini göstermek ve pozitif bir etki yaratma konusunda yardımcı olmaktır.Kişilerin iç ve dış dünyaları arasındaki denge sağlanmış olması, coşku ve enerjilerinin dışarıya doğru bir şekilde yansıtılması ve verdikleri ilk izlenimin olumlu olması iş hayatındaki

Devamını oku

İşyerinde Değişimi İçselleştirmek (Değişim Yönetimi)

Program, değişim ve değişim yönetimi sürecinin kurum içinde hedeflerine ulaşması için gerekli kurumsal ortamı hazırlamak ve bu sürecin sorumluluğunu üstlenecek olan kurum çalışanlarının gelişimi amacı ile hazırlanmıştır. Farklı kademelerdeki yöneticileri değişimin pozitif yanlarına odaklanmalarını sağlayarak, kurum kültürünü bu doğrultuda yeniden şekillendirip iş süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir.Değişim sürecini doğru

Devamını oku

Etkin Geribildirim – Online

Tarih: 4 Aralık 2020Süre: 2 saatBaşlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30Ücret: 500 TL Program, geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmaktadır. Önce kendimizden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek profesyonel yaşamımızda, ekip ilişkilerine entegre

Devamını oku

TPM – Otonom Bakım

TARİH: 31 MART 2021   Otonom Bakım, imalat operatörlerinin bakım bölümünün desteği ile kendi ekipmanlarının bakımı ve meselelerin erken tespiti için aktif görev almalarıdır. Otonom Bakım bir ekip uygulamasıdır. Ekip üyeleri olan üretim operatörleri, bakım operatör ve mühendisleri ortak bir hedef için çalışmalı, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalıdır.

Devamını oku

Yalın Depolama ve Lojistik

TARİH: 26 MART 2021   İşletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden bir olan depolama ve depo yönetimini ele almayı amaçlayan bu eğitimde, bir depo tasarımı operasyonuna kadar ki gerek duyulacak her şeyi kapsayan bir eğitim olarak sunulmuştur. Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi kapsamında depo yeri secimi,

Devamını oku

Standart İş Eğitimi

TARİH: 21 MART 2021   İÇERİK: Standart iş insan hareketlerine odaklanarak, bir işle ilgili operasyonların en verimli metodunu standartlaştırmak için kullanılır. Standart iş için gerekli 3 unsur; takt zamanı, işlemlerin sırası ve standart proses içi stoktur. Standart iş prosesinde kullanılan formlar, kalite, maliyet ve güvenlik performansın geliştirilmesi

Devamını oku

Kanban Eğitimi

TARİH: 19 MART 2021   KANBAN üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim proseslerine neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyleyen bir üretim yönetimi aracıdır.  KANBAN ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların

Devamını oku

Hoshin Kanri Eğitimi

TARİH: 22 MART 2021   Japonya’da Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulanması için şirket içindeki tüm birimleri en üstten en alta bu hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı doğru faaliyetlere odaklanarak ve onları aynı hedefe

Devamını oku