Yalın Teknikler

Yalın Üretim Eğitimi

Yalın Üretim Eğitimi
Yalın Üretim Eğitim ile maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmek mümkündür. Bu sorular sektörden, kullanılanDevamını oku

Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi

Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi, Yalın Üretim'i oluşturan araçları öğrenmek isteyen veya Yalın Düşünce hakkında bilgi sahibi olup Yalın Üretim Tekniklerini uygulamalı bir şekilde pekiştirmek ve işletmelerindeki çalışanlara etkili bir şekilde benimsetmek isteyen herkesin katılabileceği bir eğitimdir İçerik :Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi KAIZEN; Sürekli iyileştirme JIT; Tam ZamanındaDevamını oku

Kaizen Öneri Sistemi ve Fikir Yönetimi

Yalın Fabrikalarda Kaizen nasıl yaygınlaştırılır? Performans sistemine nasıl dahil edilir? Faydaları nelerdir? İçerik Ödül ve öneri sistemi nedir ? Kaizen nedir ? Performans ile kaizen ilişkisi nedir? Standartlaşma için performans yönetim sistemine nasıl adapte edilir ? Yalın hatlarda kaizen’in performans yönetim sistemi ile kullanımının faydaları nelerdir anlatılırDevamını oku

Asakai-Gemba Kanri İşletmelerde Sıcak Yönetim

Yalın fabrikalarda toplantı sistematiği ve bunun görsel yönetim araçları ile ilişkisi. İçerik ASAKAİ ve GEMBA KANRİ nedir ? Yalın Fabrikalarda neden uygulanır ? Görsel Yönetim ile ilişkisi nedir ? Neden SICAK YÖNETİM aracıdır ? KAİZEN ile ilişkisi nedir ? Katılımcı Profili Orta ve Üst seviye yöneticiler BeyazDevamını oku

Yalın Üretim Performans Yönetim Sistemi

Yalın fabrikalarda yalın araçların kullanılarak performans yönetim sisteminin kullanılması. İçerik Yalın nedir? Yalın performans araçları nedir ? Yalın araçalar performan yönetiminde nasıl kullanılır ? Ve nelerdir? Kaizen ile performans yönetiminin birlikte kullanılması yoluyla işletmelerde verim artışı çalışan üzerinden nasıl iyileştirilebilir ? Katılımcı Profili Orta ve Üst seviyeDevamını oku

Yalın Hat Lideri ve Hat Yönetimi

Yalın fabrikalarda takım lideri, grup lideri ve şef liderlerin görevleri ve rolleri. İçerik Yalın hat yönetimi nedir? Yalın performans araçları hat yönetiminde nasıl kullanılır ? Yalın hatlarda takım liderlerinin rolleri nelerdir ? Yalın hatlarda grup liderlerinin rolleri nelerdir ? Etkin bir takım lideri nasıl davranır, hangi araçlarıDevamını oku

OEE Yönetimi

Yalın fabrikalarda verim nasıl ölçülür? Kayıp yapısı nedir? Hangi KPI’lar ölçülür? Ve Nasıl analiz edilir? İçerik Verim nedir? OEE nedir? OEE hat yönetiminde nasıl kullanılır? Yalın hatlarda kayıp yapısı nasıl ölçülür? OEE’nin hat yönetiminde kullanılan ekipman ve hat etkinliğini ölçmeye yarayan gerçek verim hesaplama yöntemi olduğu yalınDevamını oku

Andon Sistemleri ile Hat Yönetimi

Yalın fabrikalarda görsel yönetim araçlarının nasıl kullanıldığı ve performansı nasıl etkilediği konusunda uygulama örnekleri paylaşılır. İçerik Görsel yönetimin önemi Andon sistemi nedir? Yalın fabrikalarda ne için kullanılır? Verim ve kayıp yapısına nasıl bir etki yapar ? Yalın hatlarda hangi tür andonlar kullanılır ? Yalın üretimde bir görselDevamını oku

Muda – Muri – Mura Kavramları ve Yalın Üretim

Yalın fabrikalarda kayıplar ve firelerin tanımlandırılmasında kullanılan temel kavramlardır. Murda: İş bitim sürelerini uzatan, bir malzemeyi ya da aleti almak için gereksiz hareketler yapmaya neden olan, stok fazlalığı yaratan ya da sonuçta her tür beklemeye yol açan fire niteliğindeki hareketlerdir. Muri : Ekipman ve operatörlerin, izin verilendenDevamını oku

Hat Dengeleme Eğitimi

Tipik bir fabrikada ara ürünler fabrikasyon ve/veya montaj proseslerinden geçerek nihai ürün haline dönüşürler. Çeşitli iş adımları, iş istasyonları ve operatörler arasında dağıtılarak malzeme akışının problemsiz bir şekilde tamamlanması öngörülür. Ne var ki proses içi mükemmelliği sağlamak üretimin tamamının mükemmel olduğu anlamına gelmez. Çünkü işletmelerde prosesler arasındaDevamını oku