Strateji ve Yönetim

A3 Raporlama Eğitimi

A3 Raporlama Eğitimi; Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak için bir yaklaşıma, bir araca ihtiyacımız var. Yalın yönetim sisteminin özünü oluşturan A3 analizi, bu ihtiyacımızı karşılayan mükemmel bir araçtır. Bir taraftan problemlerimizi çözmeye çalışırken, bir taraftan da problem çözücülerDevamını oku

Yalın Dönüşüm Eğitimi

Eğitim Tarihi: 18-19 Ekim 2019Süre: 2 gün Hızlanan değişimde ayakta kalabilecek miyiz? Bizi bugüne getiren bildiklerimizle nereye kadar gidebileceğiz? Acımasız global rekabet ortamında etoburmu yoksa otoburmu olacağız? Paradigmalarımız en büyük sorun. 9 büyük israfı nasıl önleriz? Makine-İnsan-Metot-Malzeme dörtlüsü yalınlaşmalı. Operatörlerin en az %25 zamanı boşa geçiyorsa, neDevamını oku

Değişim ve Değişimin Kurumlarda Yönetimi

Kişisel ve Kurumsal değişimi nasıl yönetebiliriz? İnteraktif bir ortamda değişimin bize getirdiği yüklerle nasıl başa çıkabiliriz? İçerik KİŞİSEL DEĞİŞİM Big bang’den bugüne değişim yolculuğumuz. Teknolojideki değişim hızlanıyor Değişimi fark edemeyen ünlüler ve gelecekle ilgili öngörüleri Hızlanan değişimin bize getirdiği yükler ve bu yüklerle nasıl başa çıkarız? HangiDevamını oku

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile Şirketinizi Kuşaklar Boyu süren Sevgi, Nefret ve İhtiras Çemberinden çıkarıp Kurumsallaşmaya adım atmak istiyorsunuz. Peki Kurumsallaşma yolunda hangi kilometre taşlarını aşmalısınız? İçerik Aile Şirketlerine bakış, Kurumsallaşma; Kurumsal Yönetim, Aile Anayasası, Örgütleşme, İç Kontrol ve İç Denetim, Stratejik Bakış, Gelişim Yol Haritası Katılımcı Profili Şirket Sahipleri, YönetimDevamını oku

İşbirliği – Ekip Çalışması – Takım Ruhu

İyi bir takım sadece iyi oyuncularla değil, onları birbirine bağlayan görünmez bağlarla oluşur.Bir takımda bu kimyayı yakalamak için, oyuncuları heyecanlandıran bir amaç birliğine ihtiyaç vardır.Bu amaç birliğini yakalamış, uyumla hareket eden takımlar, bütün imkansızlıklara rağmen başarırlar. İçerik İş Birliği Nedir? Ekip Çalışması Nedir? Takım Ruhu Nedir? NasılDevamını oku

İnovasyon Nedir?

Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetişimi ile doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder. İçerik İnovasyon Nedir? İşletmelerde Nasıl Yapılmalı? İnovasyonun Önemi?Devamını oku

Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri Eğitimi

Program, stratejik düşünme bakış açısı kazandırarak, stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya koymak, strateji kavramının her geçen gün artan önemini vurgulamak, kurumsal strateji belirleme ve planlama analizlerini yapabilmek ve tüm strateji uygulama araçlarının etkin bir şekilde kullanılarak kurum stratejisinin oluşumunda fayda sağlamaktır. Kurumların başarı elde etmesi;Devamını oku

Yöneticiler İçin Geri Bildirim Verme Eğitimi

Program, geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmaktadır. Yöneticilerin önce kendilerinden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek profesyonel yaşamlarına, ekip ilişkilerine entegre edebilmelerine destek olmaktır. Geribildirim genellikle etkin birDevamını oku

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Programda, etkin liderlik ve yönetim anlayışı ile bakış açısı kazandırmak, yöneticilerin önce kendilerinden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek öğrenmelerine, profesyonel yaşamlarına entegre edebilmelerine destek olmaktır. Bu program; yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi,Devamını oku

Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum Eğitimi

Program, değişim ve değişim yönetimi sürecinin kurum içinde hedeflerine ulaşması için gerekli kurumsal ortamı hazırlamak ve bu sürecin sorumluluğunu üstlenecek olan kurum çalışanlarının gelişimi amacı ile hazırlanmıştır. Farklı kademelerdeki yöneticileri değişimin pozitif yanlarına odaklanmalarını sağlayarak, kurum kültürünü bu doğrultuda yeniden şekillendirip iş süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir. Değişim süreciniDevamını oku