Egitimler

İşbirliği – Ekip Çalışması – Takım Ruhu

İyi bir takım sadece iyi oyuncularla değil, onları birbirine bağlayan görünmez bağlarla oluşur.Bir takımda bu kimyayı yakalamak için, oyuncuları heyecanlandıran bir amaç birliğine ihtiyaç vardır.Bu amaç birliğini yakalamış, uyumla hareket eden takımlar, bütün imkansızlıklara rağmen başarırlar. İçerik İş Birliği Nedir? Ekip Çalışması Nedir? Takım Ruhu Nedir? NasılDevamını oku

İnovasyon Nedir?

Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetişimi ile doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder. İçerik İnovasyon Nedir? İşletmelerde Nasıl Yapılmalı? İnovasyonun Önemi?Devamını oku

Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri Eğitimi

Program, stratejik düşünme bakış açısı kazandırarak, stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya koymak, strateji kavramının her geçen gün artan önemini vurgulamak, kurumsal strateji belirleme ve planlama analizlerini yapabilmek ve tüm strateji uygulama araçlarının etkin bir şekilde kullanılarak kurum stratejisinin oluşumunda fayda sağlamaktır. Kurumların başarı elde etmesi;Devamını oku

Yöneticiler İçin Geri Bildirim Verme Eğitimi

Program, geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmaktadır. Yöneticilerin önce kendilerinden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek profesyonel yaşamlarına, ekip ilişkilerine entegre edebilmelerine destek olmaktır. Geribildirim genellikle etkin birDevamını oku

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Programda, etkin liderlik ve yönetim anlayışı ile bakış açısı kazandırmak, yöneticilerin önce kendilerinden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek öğrenmelerine, profesyonel yaşamlarına entegre edebilmelerine destek olmaktır. Bu program; yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi,Devamını oku

Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum Eğitimi

Program, değişim ve değişim yönetimi sürecinin kurum içinde hedeflerine ulaşması için gerekli kurumsal ortamı hazırlamak ve bu sürecin sorumluluğunu üstlenecek olan kurum çalışanlarının gelişimi amacı ile hazırlanmıştır. Farklı kademelerdeki yöneticileri değişimin pozitif yanlarına odaklanmalarını sağlayarak, kurum kültürünü bu doğrultuda yeniden şekillendirip iş süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir. Değişim süreciniDevamını oku

Etkin Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi

Performans yönetimi kavramı ve performans değerlendirme sistemleri hakkında bilgilendirmek, kurumun stratejik iş hedefleri ile çalışanların iş hedeflerini entegre ederek, bu hedeflerin yüksek performansta gerçekleşmesini sağlamak ve sürecin tüm noktalarıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerini geliştirmektir. Bu program ile; kurum hedefleri ile çalışan hedeflerinin örtüşmesi ve ortak başarıyı sağlayan birDevamını oku

Kurum İçi Mentörlük Eğitimi

Mentorluk, çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve kuruma bağlılıklarını artırılması için kullanabileceğiniz kariyer yönetiminde kullanılan kurumsal araçlardan birisidir. Programa katılım sağlayacak yöneticilerin mentorluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. Mentorluk, çalışanın kariyer eğitimi ve gelişiminde, özellikle ilk ve orta kariyer aşamasında onu örgüte sosyalize etmede kullanılan önemliDevamını oku

5S Eğitimi

5S Eğitimi, Yalın Üretim Tekniklerinden biri olup gerekli olan ve elimizde tutmamız gereken şeyler ile gereksiz olan ve atmamız gereken şeyleri birbirinden doğru şekilde ayırt etmeliyiz. Ardından gereksiz olandan kurtulmalı ve gerekli olanı kullanım sıklığına göre yerleştirmeliyiz. 5S’in sütunları Seiri- Ayıklama Gerekli olan ve elimizde tutmamız gerekenDevamını oku

Kaizen Eğitimi

Kaizen eğitimi (Sürekli İyileştirme) felsefesi, Toyota mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında gelmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmalarında, şirket insan kaynağının tüm yaratıcı ve problem çözücü kapasitesinin şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilmekte olduğunu görüyoruz. Çalışan insanın motivasyonunun ve bağlılığının artmasındaki en önemli faktörlerin başında çalışanların iyileştirme çalışmalarınaDevamını oku