Egitimler

Asakai-Gemba Kanri İşletmelerde Sıcak Yönetim

Yalın fabrikalarda toplantı sistematiği ve bunun görsel yönetim araçları ile ilişkisi. İçerik ASAKAİ ve GEMBA KANRİ nedir ? Yalın Fabrikalarda neden uygulanır ? Görsel Yönetim ile ilişkisi nedir ? Neden SICAK YÖNETİM aracıdır ? KAİZEN ile ilişkisi nedir ? Katılımcı Profili Orta ve Üst seviye yöneticiler BeyazDevamını oku

Yalın Üretim Performans Yönetim Sistemi

Yalın fabrikalarda yalın araçların kullanılarak performans yönetim sisteminin kullanılması. İçerik Yalın nedir? Yalın performans araçları nedir ? Yalın araçalar performan yönetiminde nasıl kullanılır ? Ve nelerdir? Kaizen ile performans yönetiminin birlikte kullanılması yoluyla işletmelerde verim artışı çalışan üzerinden nasıl iyileştirilebilir ? Katılımcı Profili Orta ve Üst seviyeDevamını oku

Yalın Hat Lideri ve Hat Yönetimi

Yalın fabrikalarda takım lideri, grup lideri ve şef liderlerin görevleri ve rolleri. İçerik Yalın hat yönetimi nedir? Yalın performans araçları hat yönetiminde nasıl kullanılır ? Yalın hatlarda takım liderlerinin rolleri nelerdir ? Yalın hatlarda grup liderlerinin rolleri nelerdir ? Etkin bir takım lideri nasıl davranır, hangi araçlarıDevamını oku

OEE Yönetimi

Yalın fabrikalarda verim nasıl ölçülür? Kayıp yapısı nedir? Hangi KPI’lar ölçülür? Ve Nasıl analiz edilir? İçerik Verim nedir? OEE nedir? OEE hat yönetiminde nasıl kullanılır? Yalın hatlarda kayıp yapısı nasıl ölçülür? OEE’nin hat yönetiminde kullanılan ekipman ve hat etkinliğini ölçmeye yarayan gerçek verim hesaplama yöntemi olduğu yalınDevamını oku

Andon Sistemleri ile Hat Yönetimi

Yalın fabrikalarda görsel yönetim araçlarının nasıl kullanıldığı ve performansı nasıl etkilediği konusunda uygulama örnekleri paylaşılır. İçerik Görsel yönetimin önemi Andon sistemi nedir? Yalın fabrikalarda ne için kullanılır? Verim ve kayıp yapısına nasıl bir etki yapar ? Yalın hatlarda hangi tür andonlar kullanılır ? Yalın üretimde bir görselDevamını oku

Muda – Muri – Mura Kavramları ve Yalın Üretim

Yalın fabrikalarda kayıplar ve firelerin tanımlandırılmasında kullanılan temel kavramlardır. Murda: İş bitim sürelerini uzatan, bir malzemeyi ya da aleti almak için gereksiz hareketler yapmaya neden olan, stok fazlalığı yaratan ya da sonuçta her tür beklemeye yol açan fire niteliğindeki hareketlerdir. Muri : Ekipman ve operatörlerin, izin verilendenDevamını oku

Hat Dengeleme Eğitimi

Tipik bir fabrikada ara ürünler fabrikasyon ve/veya montaj proseslerinden geçerek nihai ürün haline dönüşürler. Çeşitli iş adımları, iş istasyonları ve operatörler arasında dağıtılarak malzeme akışının problemsiz bir şekilde tamamlanması öngörülür. Ne var ki proses içi mükemmelliği sağlamak üretimin tamamının mükemmel olduğu anlamına gelmez. Çünkü işletmelerde prosesler arasındaDevamını oku

Yalın Liderlik Eğitimi – İlk Kademe Yöneticileri

Eğitim Tarihi: 26 Ekim 2019 Süre: 1 gün Yalın üretim uygulamalarında özellikle ilk kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ve liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir ve sürecin hızlı ilerlemesinde ve kalıcı olmasında en önemli etkendir. Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere yalın düşüncenin esasları ve içerdiği liderlik yaklaşımı hakkında bilgiDevamını oku

Değişim ve Değişimin Kurumlarda Yönetimi

Kişisel ve Kurumsal değişimi nasıl yönetebiliriz? İnteraktif bir ortamda değişimin bize getirdiği yüklerle nasıl başa çıkabiliriz? İçerik KİŞİSEL DEĞİŞİM Big bang’den bugüne değişim yolculuğumuz. Teknolojideki değişim hızlanıyor Değişimi fark edemeyen ünlüler ve gelecekle ilgili öngörüleri Hızlanan değişimin bize getirdiği yükler ve bu yüklerle nasıl başa çıkarız? HangiDevamını oku

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile Şirketinizi Kuşaklar Boyu süren Sevgi, Nefret ve İhtiras Çemberinden çıkarıp Kurumsallaşmaya adım atmak istiyorsunuz. Peki Kurumsallaşma yolunda hangi kilometre taşlarını aşmalısınız? İçerik Aile Şirketlerine bakış, Kurumsallaşma; Kurumsal Yönetim, Aile Anayasası, Örgütleşme, İç Kontrol ve İç Denetim, Stratejik Bakış, Gelişim Yol Haritası Katılımcı Profili Şirket Sahipleri, YönetimDevamını oku