Egitimler

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardının 2014 revizyonu ile farklılaşan terminolojisi, prensipleri ve yeni yönetim anlayışıyla oluşturulmuş maddeleri detaylı olarak yorumlanmakta ve aşağıdaki ana maddelerin her bir alt maddesi için uygulama örnekleri aktarılmaktadır. İçerik Kılavuzluk prensipleri Şikâyetleri ele alma çerçevesi Planlama ve tasarım Şikâyetleri ele almaDevamını oku

ISO 31000:2009 Risk Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır.  İçerik Değişim, Belirsizlik veDevamını oku

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Eğitimin amacı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerinin açıklanması ve uygulamalı örneklerle bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının tanıtılması ve yorumlanmasıdır. İçerik Türkiye’de yasal şartlar ve Enerji Tüketimi” TEP kavramı ISO 50001 Standardına genel bakış ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile etkileşim” Enerji Yönetim SistemiDevamını oku

ISO 19011: 2011 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VB.)

Eğitim sırasında iç tetkiklerin ISO 19011 : 2011 Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetimi hakkında rehber standart kullanılarak ilgili standart ile birlikte entegre uygulanış biçimi üzerinde durulmaktadır. İçerik ISO 19011 Standardının tanıtımı İlgili standardın genel olarak tanıtımı Tetkikler neden yapılır? Temel tanımlar TetkikDevamını oku

VDA 6.3: 2016 Proses Denetimi

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği - VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. Standardın genel anlamdaki iki amacı; Potansiyel analiz ile tedarikçi seçmek ve iyileştirmek, Üretim şirketlerinin proseslerdeki kontrollerini değerlendirmek ve iyileştirmektir. Proses Denetimi, belirlenmiş ürün/ürün gruplarının proseslerindeki işlemleri ile bu proseslerin birbirleri arasındaki bağlantılarındaki riskleri, zayıflıkları tespitDevamını oku

VDA 6.5: 2008 Ürün Denetimi Eğitimi

VDA 6.5 Ürün Denetimi; müşterilerin bakış açısı ile ürünlerin bağımsız olarak değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir yönetim aracıdır. Bu Standart, ürün denetiminin uygulama sahalarını tanımlar ve ürün denetiminin yönetimi için tavsiyeler verir. Günümüzde otomotiv endüstrisindeki araç üreticilerinden ve tedarikçilerinden kendi sorumlulukları altında ürünlerin özelliklerini tespit etmeleri ve kendiDevamını oku

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Japon kuruluşların liderliğinde, otomotiv sektörünün ilk zamanlarındaki ilgili tarafların sisteme katılımını göz ardı eden çalışma sistemine önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmış, istenen verimlilik artışının sağlanmasına zemin hazırlamıştır. Zira Toplam Kalite Yönetimi'nde; kuruluşların amaçları arasına müşteri ve içinde bulundukları toplumun yanında çalışanların da memnunDevamını oku

Yalın Üretim Eğitimi

Yalın Üretim Eğitimi
Yalın Üretim Eğitim ile maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmek mümkündür. Bu sorular sektörden, kullanılanDevamını oku

Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi

Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi, Yalın Üretim'i oluşturan araçları öğrenmek isteyen veya Yalın Düşünce hakkında bilgi sahibi olup Yalın Üretim Tekniklerini uygulamalı bir şekilde pekiştirmek ve işletmelerindeki çalışanlara etkili bir şekilde benimsetmek isteyen herkesin katılabileceği bir eğitimdir İçerik :Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi KAIZEN; Sürekli iyileştirme JIT; Tam ZamanındaDevamını oku

Kaizen Öneri Sistemi ve Fikir Yönetimi

Yalın Fabrikalarda Kaizen nasıl yaygınlaştırılır? Performans sistemine nasıl dahil edilir? Faydaları nelerdir? İçerik Ödül ve öneri sistemi nedir ? Kaizen nedir ? Performans ile kaizen ilişkisi nedir? Standartlaşma için performans yönetim sistemine nasıl adapte edilir ? Yalın hatlarda kaizen’in performans yönetim sistemi ile kullanımının faydaları nelerdir anlatılırDevamını oku