Egitimler

ERP ve MRP Nedir?

MRP veya ERP çalışmaları konusunda başarıya giden yol için en önemli iki nokta, hedefler ve performans kriterleridir. Bu tip çalışmalar içinde olan firmaların sıkça yaptıkları hatalar onların uygulama süreçlerinin karmaşık ve gereksiz yere uzun olmasına yol açar. ERP – MRP  proje çalışması sürecinin uzaması ise hedeflerin aşınmasınaDevamını oku

Enerji Yönetimi Eğitimi

Etkin Enerji Yönetimi, Yalın Yönetim, TPM (Toplam Üretken Bakım) ve diğer tüm modern yönetim sistemlerinin önemini her geçen gün daha da artıran vazgeçilmez unsudur. TPM anlayışına göre enerji kayıpları, tanımlanmış 16 önemli kayıp arasında belirtilmektedir. Benzer şekilde Yalın Dönüşüm projelerinin nihai hedefleri arasında yer alan işletme maliyetlerininDevamını oku

IATF 16949:2016 VE ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İçerik ISO/TS 16949, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların tüm süreçlerini kapsayan ve uyması zorunlu hale gelmiş olan bir kalite yönetim sistemidir. 7 yıl aradan sonra bu standart tekrar revize edilerek IATF 16949 Kalite Yönetim sistemi olarak 2016 yılında yayınlanmıştır. Bu eğitimde köklü değişiklikler içerenDevamını oku

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartları

ISO 9001:2015 tüm sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların tüm süreçlerini kapsayan bir kalite yönetim sistemidir. 6 yıl aradan sonra bu standart tekrar revize edilerek 2015 yılında yayınlanmıştır. Bu eğitimde köklü değişiklikler içeren bu standardın kurumlarda başarı ile uygulanabilmesi için tüm çalışanların standardın gereklilikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmasıDevamını oku

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Şartları

Bu eğitimde katılımcılar son zamanlarda artık neredeyse zorunluluk haline gelen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Standardı’ nın şartlarını öğrenmektedirler. 11 yıl sonra yayınlanan bu standartta üretim ve hizmet sektöründeki kuruluşların faaliyetlerini bu sistemin şartlarına göre gerçekleştirerek çocuklarımızdan miras kalan çevremizi koruma borcumuzu da yerine getirmelerini sağlıyor. İçerik ÇevreDevamını oku

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Yasal Şartları Ve Yönetmelikleri

Bu eğitimde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının uygulanması esnasında kuruluşların faaliyetleri ile bağlantılı olarak uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmekte, bu yönetmeliklere uymak için yapmaları gereken uygulamalar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İçerik Çevre Kanunu Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevre İzin ve LisansDevamını oku

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi Temel Şartları

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 2018 Nisan ayında yayınlanarak OHSAS 18001 Standardının yerine geçmiştir. ISO 45001 kurumların çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamanını yanısıra iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemeyi amaçlamaktadır. İçerik İş SağlığıDevamını oku

ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasal Şartları Ve Yönetmelikleri

Bu eğitimde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının uygulanması esnasında kuruluşların faaliyetleri ile bağlantılı olarak uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmekte, bu yönetmeliklere uymak için yapmaları gereken uygulamalar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İçerik İş Sağlığı Güvenliği Kanunu İş Kanunu Sosyal Sigortalar veDevamını oku

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27002 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır.Eğitimde ISO 27001:2013 Ana Maddeleri, Ek-A’nın kurum bilgi varlıkları ve riskleri ile ilişkisi ele alınarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulması için gerekli temel bilgiye sahip olunması, BGYS Kurulumu için gerekli kaynakların belirlenebilmesi, Bilgi varlıklarının farkındalığının, tespit,Devamını oku

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve İç Denetçi

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27002 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır.Eğitimde ISO 27001:2013 Ana Maddeleri, Ek-A’nın kurum bilgi varlıkları ve riskleri ile ilişkisi ele alınarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulması için gerekli bilgilendirme yapılmakta ve iç denetim ile ilgili detaylar anlatılmaktadır. İçerik Bilgi Güvenliği Nedir? BGYS’ninDevamını oku