Egitimler

İnsan Kaynakları Çalışanları İçin Koçluk Yaklaşımı

Sürekli büyüyen, globalleşen dünya ve bunun içerisinde yer alan insan kaynakları yönetim süreçleri ile hem iç müşteri (çalışanlar) hem de dış müşteri etkileşiminde ilgiyi ve etkiyi daha fazla yaşatmak adına Koçluk yaklaşımı önemlidir. Günümüz İK yapılanmasında etkileşimimizde maksimum seviyede fark yaratmak ve bu bakış açısını benimseyerek çalışmaDevamını oku

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı

Bu program, İnsan Kaynakları profesyonellerine / katılımcılarına İnsan Kaynakları’nın ve İnsan Kaynakları departmanlarının önemini aktarırken aynı zamanda da katılımcıların profesyonel yaşamda mesleki gelişim ve değerlerini artırmayı hedeflemektedir. Katılımcıların ise bu alanda uzmanlık kazanarak profesyonel olarak yetişmelerine fayda sağlamaktadır. Her geçen gün dijitalleşen ve yeni inovatif bakış açısıDevamını oku

Etkin Performans Yönetimi

Performans Yönetimi; İnsan Kaynakları yönetim sistemi içerisinde en güçlü süreçlerden biridir. Kuruma ve çalışana olan etkisinde başarıyı somut olarak gözlemek mümkün olabilmekle birlikte verimli çalışma prensibini de performansa yansıtabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bu program ile; performansı kurumunuza en uygun yöntemler ile yöneterek verimli ve somut sonuçlarDevamını oku

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Hızla yoğunlaşan rekabet kurumlarda yönetim anlayışını farklılaştırmaktadır. Bu bakış açısı ise, insan kaynakları yönetimini etkili ve stratejik hale getirmektedir. İnsan faktörünün ne kadar anlamlı ve geniş bir yelpazede yer aldığını görmek, insan kaynaklarının stratejik yönünü her geçen gün artarak hissettirmektedir. Bu anlayış ile yapılanan Stratejik insan KaynaklarıDevamını oku

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İnsan Kaynakları’nın en temel ve en hassas yapı taşı seçme ve yerleştirme sürecidir. İşin ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve kuruma maksimum seviyede fayda sağlayabilen çalışanları seçebilmek, artık günümüzün rekabet alanları arasında yer almaktadır. Çalışan ve kurum yetkinliklerinin uyumu ile birlikte başarı da kaçınılmaz gelecektir. Yapılan araştırmalarda;Devamını oku

360 & 180 Derece Yetkinlik Değerlendirme Ve Geribildirim

Değişimin ve rekabetin kaçınılmaz olduğu kurumsal yaşamda, yetkinlikler doğrultusunda kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ancak etkili bir Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile olabilmektedir. Yüksek performans sergileyen çalışanların farklılaştıkları alanları tespit etmek, kirik davranışları belirlemek ve bu noktada da güçlü ve gelişim alanlarını da analiz ederek yol haritası çıkarmak enDevamını oku

İç Lojistik ve Malzeme Hareketleri Eğitimi

Günümüzde Rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek ve müşteri isteklerine cevap verebilmek için ürün çeşitliliklerini arttırmak zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Ürün çeşitliliği arttığında kullanılan malzeme çeşitliliği de artmaktadır. Bu da beraberinde stok ve üretim alanlarının artmasına, sevkiyat anında gecikmeler ve üretim kaybına, parça seçme anında oluşan kalite hatalarına veDevamını oku

Çekme Tipi Sevkiyat Yönetimi – Milkrun

Milkrun, işletmelerin tedarikçilerinden temin ettikleri malzemeleri ihtiyaç duydukları zamanda, sadece ihtiyaç duydukları miktarlarda temin edebilmelerini sağlamak, tedarik malzemesi stoklarını azaltarak veya ortadan kaldırarak stok maliyetlerini düşürmek ve siparişlerin tedarikçilere aktarıldığı bilgi akışını etkin yönetmek amacıyla kullanılan malzeme temin sistemidir. Milkrun sistemi adını süt üreticilerinden sütlerin günlük olarakDevamını oku

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetiminin temel amaçları, müşteri tatminini arttırmak, çevrim zamanını azaltmak, stok ve stokla ilgili maliyetlerin azaltılmasını sağlamak, ürün hatalarını azaltmak ve faaliyet maliyetlerini azaltmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için tedarikçileri, tedarikçilerin alt tedarikçileri ile müşterileri arasında tedarik zinciri bütününde haberleşme ve bilgi paylaşımının artırılması gerekmektedir. Tedarik zinciriDevamını oku

Depo Yönetimi Eğitimi

İsletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden bir olan depolama ve depo yönetimini ele almayı amaçlayan bu eğitimde, bir depo tasarımı operasyonuna kadar ki gerek duyulacak her şeyi kapsayan bir eğitim olarak sunulmuştur. Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi kapsamında depo yeri secimi, depo ebatları, raf sistemleri, istifDevamını oku