Egitimler

Geometrik Ölçülendirme & Toleranslandırma Ve Analizi

Geometrik toleransların kurum içerisinde kullanımını yaygınlaştırarak üretim faaliyetlerinde oluşabilecek hataların önlenmesi sağlamaktır. İçerik Geometrik toleranslar Genel bilgi ve tanımlar Teknik resimde ISO normlarının kazandırdıkları Toleransların ayrıntılı tanımları ve resimlerde gösterilmesi Temel toleranslandırma prensibi Geometrik toleranslandırma Tanımlanmış referanslar Konumun toleranslandırılması En çok malzeme prensibi İzdüşüm tolerans bölgesi ProfillerinDevamını oku

Deney Tasarımı Eğitimi

Deney Tasarımı, yeni bir ürünün ya da üretim prosesinin tasarımında optimum değerlere ulaşabilmek için ürüne ya da prosese etki eden birçok faktörü göz önünde bulundurmak ve etkisini değerlendirmek gereklidir. Her seferinde diğer değişkenleri sabit tutarak bir değişkenin etkisini anlamak için deneyler yapmak çok zaman alıcı ve maliyetliDevamını oku

Pazarlama ve Marka Yönetimi

Günümüz iş dünyasının en çok kafa yorduğu ve geliştirmeye çalıştığı alan pazarlamadır. Çünkü müşteri bulmakta sorun çekmediğiniz sürece her ürünü üretebilir veya temin edebilirsiniz. Önemli olan yeni müşteriler bulmak ve mevcut müşterileri sadık kılmaktır. Bu da pazarlamanın işidir. Peki Marka Yönetimi? İçerik Pazarlama Nedir? Marka Nedir? İşletmelerdeDevamını oku

CRM Nedir?

Pazarlama departmanı açısından da CRM verileri oldukça önemlidir. Bu departman da CRM i kullanarak gelecekteki satışların iletişim kanalını anlayacak ve bu da daha kolay bir şekilde, daha doğru tahminler yapabilmelerini sağlayacaktır.                İçerik CRM Nedir? İşletmelerde Nasıl Yapılmalı? CRM in Önemi? CRM ve Yönetim? Pazarlama / Satış İlişkileri?Devamını oku

Kobilerde Yeni Ürün Geliştirme Süreci

Tüm işletmeler inovasyon mücadelesi verirler. Firmaların ayakta kalması ve büyümesi, dünyaya sundukları şeyi (ürün/hizmet inovasyonu) ve bu sundukları şeyi yaratma ve sunma şekillerini (süreç inovasyonu) değiştirme kapasitelerine bağlıdır. Yeni ürünler pek çok KOBİ’nin başarılı bir şekilde büyümesi ve daha fazla kâr elde etmesi açısından hayati önem taşır.Devamını oku

Yalın 6 Sigma- Farkındalık Eğitimi

Yalın 6 Sigma, bir şirketin iş süreçlerini hatalardan arındırarak mükemmel hale getirmeyi, veya ihtiyaç duyulduğunda yeni bir süreç tasarlamayı mümkün kılan; istatistiksel analizlere ve verilere dayalı, modern yönetim ve karar verme araçlarının kullanımına imkan sağlayan, tanımlı adımları ve kuralları olan bir yönetim ve iş yapış modelidir. YalnızcaDevamını oku

Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın altı sigma projelerinde; töaik (tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol) yaklaşımının prensipleri, teknikleri ve ileri düzey analiz metodları ile donatılan, yalın 6 sigma projelerini yürütebilen problem savaşçıları yetiştirmek. (yalın 6 sigma projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileşmeler yapabilmeleri ve proje yürütebilmeleri için) İçerik Yalın 6 sigmaDevamını oku

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Yalın 6 sigma felsefesinin tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamaları ile ilgili tüm teknikler ve ileri düzeyde analiz metotları ile donatılan problem savaşçıları yetiştirmek. (6 sigma projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileşmeler yapabilmeleri, maliyet azaltma projeleri yürütebilmeleri, vizyon oluşturabilmeleri, strateji geliştirebilmeleri için.) İçerik Yalın 6 sigmaDevamını oku

Çalışan Bağlılığı Ve Motivasyon

Kurumlarda Çalışan Bağlılığı’nın sağlanması, profesyonel yaşamda en önemli konulardan biridir. Kurum çalışanları kendilerini geliştirdiği sürece, kurumlarda buna paralel olarak daha fazla gelişim kaydedecektir. Aksi durumda, motivasyonu ve enerjisi düşük çalışanlar sizi ileriye yani kurum hedeflerinize götürmeyecektir. Motivasyon eksikliği hissedildiği ve yaşandığı anda çalışan performansı da en altDevamını oku

Eğitim Yönetimi, İçerik Tasarımı Ve Geliştirme

Bu eğitim, eğitmen olmak isteyen katılımcılar için gerekli bilgi, beceri ve bakış açılarını kazandırarak, etkin ve verimli eğitimler gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcıların eğitim programları ve öğretim ile ilgili temel kavram ve metodları kavrayarak niteliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İçerik Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi Yetişkin eğitiminde neler olmalı? Yetişkin eğitimiDevamını oku