İnsan Kaynakları

Çalışan Bağlılığı Ve Motivasyon

Kurumlarda Çalışan Bağlılığı’nın sağlanması, profesyonel yaşamda en önemli konulardan biridir. Kurum çalışanları kendilerini geliştirdiği sürece, kurumlarda buna paralel olarak daha fazla gelişim kaydedecektir. Aksi durumda, motivasyonu ve enerjisi düşük çalışanlar sizi ileriye yani kurum hedeflerinize götürmeyecektir. Motivasyon eksikliği hissedildiği ve yaşandığı anda çalışan performansı da en altDevamını oku

Eğitim Yönetimi, İçerik Tasarımı Ve Geliştirme

Bu eğitim, eğitmen olmak isteyen katılımcılar için gerekli bilgi, beceri ve bakış açılarını kazandırarak, etkin ve verimli eğitimler gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcıların eğitim programları ve öğretim ile ilgili temel kavram ve metodları kavrayarak niteliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İçerik Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi Yetişkin eğitiminde neler olmalı? Yetişkin eğitimiDevamını oku

İnsan Kaynakları Çalışanları İçin Koçluk Yaklaşımı

Sürekli büyüyen, globalleşen dünya ve bunun içerisinde yer alan insan kaynakları yönetim süreçleri ile hem iç müşteri (çalışanlar) hem de dış müşteri etkileşiminde ilgiyi ve etkiyi daha fazla yaşatmak adına Koçluk yaklaşımı önemlidir. Günümüz İK yapılanmasında etkileşimimizde maksimum seviyede fark yaratmak ve bu bakış açısını benimseyerek çalışmaDevamını oku

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı

Bu program, İnsan Kaynakları profesyonellerine / katılımcılarına İnsan Kaynakları’nın ve İnsan Kaynakları departmanlarının önemini aktarırken aynı zamanda da katılımcıların profesyonel yaşamda mesleki gelişim ve değerlerini artırmayı hedeflemektedir. Katılımcıların ise bu alanda uzmanlık kazanarak profesyonel olarak yetişmelerine fayda sağlamaktadır. Her geçen gün dijitalleşen ve yeni inovatif bakış açısıDevamını oku

Etkin Performans Yönetimi

Performans Yönetimi; İnsan Kaynakları yönetim sistemi içerisinde en güçlü süreçlerden biridir. Kuruma ve çalışana olan etkisinde başarıyı somut olarak gözlemek mümkün olabilmekle birlikte verimli çalışma prensibini de performansa yansıtabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bu program ile; performansı kurumunuza en uygun yöntemler ile yöneterek verimli ve somut sonuçlarDevamını oku

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Hızla yoğunlaşan rekabet kurumlarda yönetim anlayışını farklılaştırmaktadır. Bu bakış açısı ise, insan kaynakları yönetimini etkili ve stratejik hale getirmektedir. İnsan faktörünün ne kadar anlamlı ve geniş bir yelpazede yer aldığını görmek, insan kaynaklarının stratejik yönünü her geçen gün artarak hissettirmektedir. Bu anlayış ile yapılanan Stratejik insan KaynaklarıDevamını oku

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İnsan Kaynakları’nın en temel ve en hassas yapı taşı seçme ve yerleştirme sürecidir. İşin ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve kuruma maksimum seviyede fayda sağlayabilen çalışanları seçebilmek, artık günümüzün rekabet alanları arasında yer almaktadır. Çalışan ve kurum yetkinliklerinin uyumu ile birlikte başarı da kaçınılmaz gelecektir. Yapılan araştırmalarda;Devamını oku

360 & 180 Derece Yetkinlik Değerlendirme Ve Geribildirim

Değişimin ve rekabetin kaçınılmaz olduğu kurumsal yaşamda, yetkinlikler doğrultusunda kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ancak etkili bir Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile olabilmektedir. Yüksek performans sergileyen çalışanların farklılaştıkları alanları tespit etmek, kirik davranışları belirlemek ve bu noktada da güçlü ve gelişim alanlarını da analiz ederek yol haritası çıkarmak enDevamını oku