6 Sigma

Yalın 6 Sigma- Farkındalık Eğitimi

Yalın 6 Sigma, bir şirketin iş süreçlerini hatalardan arındırarak mükemmel hale getirmeyi, veya ihtiyaç duyulduğunda yeni bir süreç tasarlamayı mümkün kılan; istatistiksel analizlere ve verilere dayalı, modern yönetim ve karar verme araçlarının kullanımına imkan sağlayan, tanımlı adımları ve kuralları olan bir yönetim ve iş yapış modelidir. YalnızcaDevamını oku

Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın altı sigma projelerinde; töaik (tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol) yaklaşımının prensipleri, teknikleri ve ileri düzey analiz metodları ile donatılan, yalın 6 sigma projelerini yürütebilen problem savaşçıları yetiştirmek. (yalın 6 sigma projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileşmeler yapabilmeleri ve proje yürütebilmeleri için) İçerik Yalın 6 sigmaDevamını oku

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Yalın 6 sigma felsefesinin tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamaları ile ilgili tüm teknikler ve ileri düzeyde analiz metotları ile donatılan problem savaşçıları yetiştirmek. (6 sigma projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileşmeler yapabilmeleri, maliyet azaltma projeleri yürütebilmeleri, vizyon oluşturabilmeleri, strateji geliştirebilmeleri için.) İçerik Yalın 6 sigmaDevamını oku