Egitimler

Harikalar Yaratan İletişim – İletişim Becerilerini Geliştirme

Programda, kurumlarda kişiler arası ve müşteriler ile kurulabilecek ilişki sürecindeki duyarlılığı arttıracak yöntemlerin örneklerle pekiştirilerek, sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. “İletişim Becerilerini Geliştirme” programı sonunda;  katılımcıların hem iş hayatlarında, hem de özel hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemleri gözden geçirilerek geliştirilmesi, kurumlardaki birimler ve kişiler arası iletişim sürecinin uyum içerisinde gerçekleşmesiDevamını oku

Etkileme ve İkna Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Bu program ile; katılımcıların İkna kavramı ile ilgili bilgi ve becerisi hakkında farkındalık yaşamalarını sağlamaktır. Katılımcıların birini ikna etmesi gereken anlarda neler yapmakta olduğu, kendilerini hangi konularda iyi hissettikleri ya da ne zaman zorlandıkları vb gelişim alanlarına yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Program İçeriği Tanışma veDevamını oku

Zaman Yönetimi Eğitimi

PERFORMANS İÇİN İŞ VE ZAMAN YÖNETİMİ Bu programın amacı kişilere ve kuruluşlara, zamanı ve diğer kaynakları daha etkin şekilde kullanarak daha iyi sonuçlara ulaşmaları için yardımcı olmaktır. İş ve özel hayat dengesinde zaman yönetimi en önemli yetkinliklerin arasında bulunmaktadır. Yoğun iş temposunda çalışanlara yönelik bu eğitimde zamanıDevamını oku

Çatışma Yönetimi Eğitimi

ÇATIŞ-MA PROFESYONEL OL  (ÇATIŞMA YÖNETİMİ) Bu program ile; çatışmacı durumlarını etkin bir şekilde yöneterek uzlaşmaya çevrilebilecek bir iletişim dili geliştirmeyi, proaktif davranmayı, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeyi ve çatışmaların hangi yöntemler kullanarak çözümlenebileceğini aktarmayı amaçlamaktadır. Çatışma yönetimi eğitimi sayesinde; etkin iletişim yollarını deneyimleyeceksiniz. Zor insanlarla başa çıkmaDevamını oku

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres ve Öfke Yönetimi Programda kurum çalışanlarının stres altında nasıl başarılı olacaklarının yanı sıra, belirsizlik, değişen durumlar ve çeşitli kaygılarla nasıl başa çıkacakları öğretilmektedir. Eğitim yüksek performansın geliştirilmesinde farklı beceri ve sistemleri içeren bir yaklaşımla verilmektedir. Stres Yönetimi Eğitimi İçeriği Stres Kavramı Stresin Belirtileri Strese Yanıt veDevamını oku

İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP), Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)

APQP Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin süreç odaklı yapısı ile birlikte QS 9000 eşdeğeri müşteri istekleri IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi Şartları altında toplandı. Standarda göre her bir yeni ürünün devreye alınması sırasında (APQP Süreci), AIAG tarafından yayınlanan tekniklerin (PPAP, FMEA, SPC ve MSA) zorunlu olarakDevamını oku

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (MFMEA)

Üretim yapan işletmelerde siparişlerde yaşanan gecikmeler ve sonrasında gelen müşteri memnuniyetsizliklerinin temel sebeplerinden biri makinelerin arızalanması nedeni ile yaşanan duruşlar veya makine parametrelerinin üretim sırasında değişmesi sonucu yaşanan kalitesizliklerdir. Arızalanan makineleri yeniden çalışır duruma getirmek için çabalayan bakım ekipleri de asıl yapmaları gereken bakım faaliyetlerine odaklanamamaları sebebiDevamını oku

A3 Raporlama Eğitimi

A3 Raporlama Eğitimi; Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak için bir yaklaşıma, bir araca ihtiyacımız var. Yalın yönetim sisteminin özünü oluşturan A3 analizi, bu ihtiyacımızı karşılayan mükemmel bir araçtır. Bir taraftan problemlerimizi çözmeye çalışırken, bir taraftan da problem çözücülerDevamını oku

Yalın Dönüşüm Eğitimi

Eğitim Tarihi: 18-19 Ekim 2019Süre: 2 gün Hızlanan değişimde ayakta kalabilecek miyiz? Bizi bugüne getiren bildiklerimizle nereye kadar gidebileceğiz? Acımasız global rekabet ortamında etoburmu yoksa otoburmu olacağız? Paradigmalarımız en büyük sorun. 9 büyük israfı nasıl önleriz? Makine-İnsan-Metot-Malzeme dörtlüsü yalınlaşmalı. Operatörlerin en az %25 zamanı boşa geçiyorsa, neDevamını oku

Risk Bazlı Süreç Yönetimi

Eğitim Tarihi: 14 Aralık 2019 Süre: 1 gün Kaynak harcayarak girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Büyüklüğü ve kurumsal yapısı ne ölçüde olursa olsun tüm kuruluşlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre süreçlerini tekrarDevamını oku