Çalışan Bağlılığı Ve Motivasyon

Kurumlarda Çalışan Bağlılığı’nın sağlanması, profesyonel yaşamda en önemli konulardan biridir. Kurum çalışanları kendilerini geliştirdiği sürece, kurumlarda buna paralel olarak daha fazla gelişim kaydedecektir. Aksi durumda, motivasyonu ve enerjisi düşük çalışanlar sizi ileriye yani kurum hedeflerinize götürmeyecektir. Motivasyon eksikliği hissedildiği ve yaşandığı anda çalışan performansı da en alt seviyelere kadar inebilmektedir.  Böyle bir durum ise, çalışan boyutunda bakıldığında yıpranma, demotive ruh hali ve çok daha farklı sorunlara yol açabilmektedir. 

Bu program, İK profesyonellerinin / katılımcıların kurum marka ve stratejilerine hizmet edecek değerli insan kaynağını yani çalışanlarını motive etme noktalarında farkındalık sağlayarak pozitif bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda; çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır.çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır.  çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır. 

İçerik

 • Kurumlarda Çalışan Bağlılığına Bakış
 • Çalışan Bağlılığı Kavramı Neden Var?
 • Çalışan Bağlılığı ve Önündeki Engeller
 • Kurumsal Strateji ve Hedeflerin Yansıması
 • İşveren Markası
 • İşveren Markasını Oluşturma
 • Çalışan Memnuniyeti Hazırlama
 • Çalışan Memnuniyet Anketi Ölçümleme
 • Çalışan Memnuniyet Anketi Analiz Etme
 • Çalışan Memnuniyet Anketi Sonrası Aksiyon Planı Hazırlama
 • Motivasyon Kavramı
 • Motivasyonun Marka, Kurum ve Çalışan Boyutunda Yansıması
 • Çalışan Boyutunda Etkileme ve İkna Etme
 • Çalışan Bağlılığında İkna’nın Gücü ve Önemi
 • Kurumsal Motivasyon (İç Motivasyon)
 • Kurumsal Değerler ve İnançlar
 • Konfor Alanı Tutsağını Kaldırma
 • Motivasyonda Önümüze Çıkan Engeller (Kendimizi Nasıl Engelliyoruz?)
 • Motivasyon Teknikleri Neler?
 • Kurum içi Güven İlişkisi

Katılımcı Profili

 • İnsan Kaynakları alanında çalışmakta olan tüm yönetici ve çalışanlar.

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive