Berna Çelikoğlu

Doğum Tarihi: 1969
Doğum Yeri: İSTANBUL
Evli ve 1 Çocuk Annesi

Çalışma hayatına 1989 yılında UKİ A.Ş. Finansman Departmanında Finansman Yardımcısı olarak başladı. Sonrasında; 1990 – 1991 yıllarında Akbank T.A.Ş. ‘de Bireysel Bankacılık Uzman, 1991-1992 ‘de EREN HOLDING A.Ş. ‘de Mali İşler Müdür Yardımcısı, 1993 – 1998 yıllarında KARACA A.Ş. ‘de Mali İşler Direktörü ve 1998 – 2018 yıllarında Tekmar A.Ş. ‘de Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte; 1999 ‘da Mali Müşavirlik, 2013 yılında Bağımsız Denetçilik (KGK ve SPK), 2019 ‘da Adalet Bakanlığı Konkordato Komiserliği ve Bilirkişilik dahil mesleki yetki belgelerini aldı. TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) üyesidir. Çalışma hayatı boyunca Finans, Muhasebe ve İnsan Kaynakları süreçleri yönetimi, denetim, Yalın Muhasebe, departman kurma ve/veya yeniden yapılandırma, AR-GE ve Yatırım Teşvikleri Yönetimi, Finans ve Muhasebe yazılımları devreye alma koordinatörlüğü görev ve faaliyetlerini başarıyla yürüttü. Sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübelerini 2018 yılından beri Danışman ve Eğitmen olarak paylaşmaya devam etmektedir.

EĞİTİM
1986 – 1990 Uludağ Üniversitesi İşletme (Lisans)
1991 – 1993 İstanbul Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı
1993 – 1996 İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Muhasebe Denetim Yüksek Lisansı

İŞ TECRÜBELERİ
o 2018 – Halen YALIN DANIŞMANLIK / YALIN FİNANS/MUHASEBE DANIŞMANI&EĞİTMENİ
o 1998 – 2018 TEKMAR A.Ş. / MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
o 1993 – 1998 KARACA A.Ş. / MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
o 1991 – 1992 EREN HOLDING A.Ş. / MALİ İŞLER MÜDÜR YARDIMCISI
o 1990 – 1991 AKBANK T.A.Ş. / BİREYSEL BANKACILIK UZMANI
o 1989 – 1990 UKI A.Ş. / FİNANSMAN DEPARTMANINDA FİNANS UZMAN YARDIMCISI

YETKİ BELGELERİ
o 3568 Sayılı Yasa Gereği Mali Müşavirlik Yetki Belgesi (1999)
o Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) (2012)
o Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi Yetki Belgesi (2013)
o SPK Lisanslama Yetki Belgesi (SPK ve KGK) (2013)
o CIA İç Denetçi Yetki Belgesi – TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) (2013)
o CFE (Suistimal İnceleme Sertifikası) – ACFE (2013)
o CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) – TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü)(2013)
o Uluslararası Muhasebeciler Derneği (AIA – Association of International Accountants) Üyeliği ve B Sınıfı Denetçi Denkliği (2013)
o Konkordato Komiserliği – İstanbul Üniversitesi (Şubat 2019)
o Adalet Bakanlığı Bilir Kişiliği – İstanbul Üniversitesi (Mart 2019)

UZMANLIK ALANLARI
o Yalın Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Üretim Muhasebesi, Envanter ve Stok İşlemleri
o Yönetim Muhasebesi, Karlılık Analizleri, Gider Analiz ve Kontrolü
o Risk Analizi ve Risk Yönetimi
o Finansal Denetim, Analiz ve Raporlama
o Finans ve Muhasebe Yazılımı Devreye Alma, E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Süreçleri
o İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimleri (Performans Değerlendirme, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, Eğitim ve Eğitim Değerlendirme)
o Sosyal Güvenlik Hukuku, Personel Muhasebesi, SGK ve Bordrolama İşlemleri
o Bütçe Planlama ve Raporlama, Kar – Zarar ve Nakit Akışı
o Bilanço, Mizan ve Mali Tablolar Raporlaması ve Analizi, OPEKS / CAPEX Bütçe Sapmaları, Dönem Sonu İşlemleri
o Teşvik (ARGE, Yatırım, Genel, Bölgesel, Vergi, SGK, Fuar, Tanıtım, v.b.), Hibe ve Sübvan İşlemleri
o Vergi Hukuku, Vergi Planlaması, KDV, Kurumlar ve Geçici Vergi Beyannameleri, İhracat İadeleri, KDV İadeleri, Tam Tasdik İşlemleri
o Dış Ticaret Mevzuatı, İhraç Kayıtlı İşlemler, İhracat ve İthalat Muhasebesi
o Finansal Operasyonlar (Banka ve Satıcı Ödemeleri, Çek-Senet ve Kasa İşlemeleri), Kredi Süreç Yönetimi ve İşlemleri, Factoring, Forfaiting ve Leasing İşlemleri
o TMSF Denetimleri, Konkordato Süreci

Bir cevap yazın