Arge Projeleri Planlama Ve Yönetimi

Firmaların kendi ürünlerini geliştirmek için yeniden yapılanma içerisine girdiği günümüzde, Arge projelerinin planlanması ve yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte kullanılması gereken önemli teknikler bu eğitimin içeriğini oluşturmaktadır. Bazı tekniklerin uygulamalarının da yer aldığı bu eğitimde katılımcıların Arge projelerinde daha doğru adımlarla ve zaman kaybetmeden ilerlemeleri amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Arge İle İlgili Kavramlar
 • Arge Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları
 • Yeni Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme Teknikleri
  • 5 Gate Model/Stage Gate Model
  • Proje Yönetimi ve Eş Zamanlı Mühendislik
  • Kalite Fonksiyonları Dağılımı (QFD)
  • Değer Analizi
  • Tasarımda Hata Türleri ve Etkileri Analizi (DFMEA)

Kazanılacak Yetkinlikler;

 • Kuruluşların kendi bünyesinde Arge altyapısını oluşturma ve yönetme sürecinde izleyecekleri teknikleri ele alarak, uygulanabilir bir model çerçevesinde bilgi aktarımı sağlamak.

Katılımcı Profili

 • Firmaların Arge bölümünde görevli tüm çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive