8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

TARİH: 30 MART 2021

 

İçerik:
Problemler kuruluşlar için gelişim, ilerleme ve iyileştirme fırsatlarıdır. Problem çözme kültürünün kuruluşun her seviyesinde davranış biçimi haline gelmesini sağlamak. Kuruluşların özellikle müşteri memnuniyetini ve verimliliğini düşüren problemlerinin çözülebilmesi, tekrarının önlenmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için 8D temel problem çözme tekniğini katılımcılara aktarmak. Bu yaklaşımların ve diğer tekniklerin örnek uygulamalar göstererek anlaşılmasını sağlamak.

Eğitimin Konu Başlıkları:
o Problem Nedir, Ne değildir?
o Problem Çözme Aşamaları
o Problemin Analizi
o Problem Çözme Teknikleri (Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı, 5 Niçin vb.)
o Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler
o 8D Tekniği Adımları
o Uygulama Örnekleri

Katılımcı Profili: Yönetici, Müdür, Mühendis, Atölye ve Hat Yönetiminden Sorumlu Saha Çalışanları

Süre: 1 Gün

Bir cevap yazın