5S Eğitimi

5S Eğitimi, Yalın Üretim Tekniklerinden biri olup gerekli olan ve elimizde tutmamız gereken şeyler ile gereksiz olan ve atmamız gereken şeyleri birbirinden doğru şekilde ayırt etmeliyiz. Ardından gereksiz olandan kurtulmalı ve gerekli olanı kullanım sıklığına göre yerleştirmeliyiz.

5S’in sütunları

Seiri- Ayıklama

Gerekli olan ve elimizde

tutmamız gereken şeyler ile gereksiz olan ve atmamız gereken şeyleri birbirinden doğru şekilde ayırt etmeliyiz. Ardından gereksiz olandan kurtulmalı ve gerekli olanı kullanım sıklığına göre yerleştirmeliyiz.

Seiton- Düzenleme

Elimizde tutmaya karar ve

rdiğimiz şeyleri ihtiyaç duyulduğunda kolayca bulabilmek ve kullanabilmek için yaptığımız düzenlemelerdir.

Seiso-Temizleme

Her yeri temizce süpürmek, her şeyi temiz tutmak, istemeyen her türlü nesneyi çalışma ortamından uzak tutmaktır. Her zaman denetime hazırlanıyormuş gibi temiz olmalıyız.

Seiketsu- Süreklilik

İlk 3S ile elde ettiklerimizin devamlılığının sağlanmasıdır. Gelinen noktayı standartlaştırmalı ve geri dönüşe imkân vermemeliyiz.

Shitsuke- Disiplin

Doğru işlemlerin devamlılığının sağlanmasında kalıcı bir alışkanlık yaratılmasıdır. Elde edilecek disiplin ile belirlenen prosedürlere uyumun devamlılığını sağlamalıyız.

5S eğitimi ile işletmemizde israf, iş kazası, arıza, hata, setup, bekleme ve şikayet problemlerini azaltma/yok etmede etkin bir tekniktir.

5S Eğitimi

İçerik: 5S Eğitimi

 • 5S’in şirkete kazandırdıkları
 • 5S’in adımları
 • 5S uygulama planı
 • 5S’i başarı ile uygulamanın temel koşulları
 • Seminer konu ile ilgili video filmler ile desteklenmektedir.

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Çalışma ortamını daha farklı bir gözle görebilme
 • Düzenli ve temiz bir çalışma ortamının nasıl yaratılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını bilme

Katılımcı Profili: 5S Eğitimi

 • Yönetici, mühendis, teknik elemanlar ve mavi yaka çalışanlar.

Süre

 • 1 gün

5S Nedir? Fabrikamızın her tarafında temizlik tertip ve düzenin sağlanması gerekmektedir.  Yapacağımız çalışmaların temelini teşkil edecek olan 5S’i  önce fabrikamızda uygulamalıyız. Sonra kalıcılığını temin edip şirket kültürümüzün bir parçası haline getirmeliyiz. Bu yazı 5S çalışmalarınızda sizlere kılavuzluk etmek üzere hazırlanmıştır.

Neden 5S?

 • Kontrol dışı prosesler den kaynaklanan israfların ortadan kaldırılması,
 • Makina, ekipman, malzeme ve stokların yerleşim yeri ve pozisyonunun kontrol altına alınması,
 • Kritik proses parametrelerinin düzenli olarak kontrol altında tutulabilmesi için gereklidir.

5S Bize Ne Kazandırır?

1- Sıfır İsraf: Düşük Maliyet, Yüksek Kapasite

 • Proses içi ve ambarlarda bekleyen stoklar yok edilir.
 • Gereksiz stoklama yerleri (ambar, raf, dolap) yok edilir.
 • Nakil ekipmanlarını beklemekten doğan israflar yok edilir (transpalet, forktlift…vs.).
 • Gereksiz yere ayrılmış alan ve ekipmanlardan doğan israf yok edilir.
 • Aramak gibi faaliyetler için harcanan gereksiz hareket israfı yok edilir.
 • Katma değer yaratmayan her türlü faaliyet yok edilir

2-Sıfır İş Kazası: Arttırılmış İş Güvenliği

 • Tezgahlar temiz şekilde korunduğunda ortaya çıkacak mekanik arıza ve kaza riskleri derhal fark edilirler.
 • Her şeyin konulacağı yerler net bir şekilde tanımlanır ve geçiş yolları ile dinlenme alanlarının darmadağın olmadığından emin olunur.
 • Her şey insana ve ekipmana zarar verici şeylerin olmasını önlemek için yerine güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.
 • Yangın müdahale ekipmanları ve acil çıkışlar açık bir şekilde işaretlenmelidir.

3-Sıfır Arıza: Daha İyi Bakım

 • Çöp kir ve toz tezgâh arızalarının temel sebeplerinden biridir ve ekipman ömrünü azaltır.
 • Yonga, talaş, yağ sızıntılarını yok edin ve iş sahasını temiz hale getirin ki tezgâhın nasıl çalıştığı rahatça görülebilsin.
 • Ekipmanlarınızı günlük olarak koruyun ve kontrol edin. Böylece arızalar oluşmadan önlenebilir.

4-Sıfır Hata: Daha Yüksek Kalite

 • Üretim alanı dağınık iken hurdaların nedenlerini tespit edebilmek zordur.
 • Her şeyi yerinden alıp işiniz bitince tekrar yerine koyun. Böylece malzeme ve alet seçimi hataları en aza indirilebilir.
 • Temiz ve iyi düzenlenmiş bir çalışma alanı çalışanların yaptıkları işi daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlar.
 • Kalite kontrol ekipmanları ve ölçüm araçlarının düzenli bakımının ve kalibrasyonunun yapılması sıfır hataya ulaşmanın ön şartlarından biridir.

5-Sıfır Setup: Daha Fazla Ürün Çeşitliliği

 • Kalıp ve adetlerin düzenli bir şekilde yerleştirilmesi arama kayıplarını yok eder.
 • Temiz tezgahlar ve temiz bir çalışma ortamı operasyonel verimliliği arttırır.
 • 5S’in uygulanması ile çalışma sahası yeterince basit ve şeffaf olacağı için kolaylıkla anlaşılması sağlanır.

6-Sıfır Bekleme: Güvenilir Teslimat

 • Hurdalar yok edilince sevkiyatlar zamanında yapılabilir.
 • İyi çalışma koşullarına ve düzenli akan operasyonlara ihtiyacımız var. Devamsızlık 5S uygulanan yerlerde düşer ve operasyonel etkinlik israftan arındırılmış yerlerde daha yüksektir.

7-Sıfır Şikâyet: Daha Fazla Güven

 • Temiz ve düzenli bir işletmeden gelen ürünlerde hurda yoktur.
 • Temiz ve düzenli bir işletmeden gelen ürünlerin maliyeti daha düşüktür.
 • Temiz ve düzenli bir işletmeden gelen ürünlerin zamanında teslimatı yapılır.
 • Temiz ve düzenli bir işletmeden gelen ürünler tehlikeli değildir.

8-Sıfır Kırmızı Etiket

 • Müşterilerin memnun olduğu çalışanların daha fazla saygı ve güven duyduğu sürekli büyüyen bir işletme.

Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ!

Bilgi al!


  sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive