360 & 180 Derece Yetkinlik Değerlendirme Ve Geribildirim

Değişimin ve rekabetin kaçınılmaz olduğu kurumsal yaşamda, yetkinlikler doğrultusunda kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ancak etkili bir Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile olabilmektedir. Yüksek performans sergileyen çalışanların farklılaştıkları alanları tespit etmek, kirik davranışları belirlemek ve bu noktada da güçlü ve gelişim alanlarını da analiz ederek yol haritası çıkarmak en önemli çıktılarından biridir. Bu çıktıları ise; kurum faaliyet planları çerçevesinde kariyer yönetimi planlamasında, eğitim ve gelişim planlamasında veya farklı kaynaklarda kullanabiliriz.

Bu program ile; katılımcıların yetkinlik değerlendirme modelinde güncel ve etkili metotları öğrenerek mesleki gelişimlerine ışık tutacak becerileri kurumsal yaşamda / işbaşında kullanmaları hedeflenmektedir. çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır.  çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır. 

İçerik

 • Yetkinlik Kavramı
 • Yetkinlikler ve Kuruma Faydası
 • 360 Derece Değerlendirme Nedir?
 • 180 Derece Değerlendirme Nedir?
 • Kurum Yetkinlik Havuzunun Oluşturulması
 • İş Ailelerinin Tanımlanması
 • Yetkinliklerin Tanımlanması
 • Alt Davranış Göstergelerinin Tanımlanması
 • Yetkinlik Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Yetkinlik Değerlendirme Sürecinin Hazırlanması
 • Yetkinlik Değerlendirme Süreci
  • Sistem Hazırlığı
  • Profil Hazırlığı
  • Yetkinlik Tanımlamaları
  • Değerlendirici Gruplarının Belirlenmesi
  • Sürecin İlanı
  • Sürecin Başlaması
  • Sonuçların Analizi ve Değerlendirilmesi
  • Sonuçların Paylaşılması
 • Eğitim ve Gelişim Kaynaklarında Yetkinlik Sonuçları
 • Yetenek Yönetimi Boyutunda Yetkinlik Sonuçları

Katılımcı Profili

 • İnsan Kaynakları alanında çalışmakta olan tüm yönetici ve çalışanlar.

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive