Monthly archive for Şubat 2018

Yalın Liderlik Eğitimi

Liderlik oldukça çok tartışılan ve bilinen bir kavram. Peki ya yalın liderlik? Bunu öğrenmeye hazırmıyız? İçerik Yönetici nedir, Lider nedir? Tanınmış lider ve yöneticilerin temel davranışları (Grup çalışması) Lider ve yönetici standart davranış şekilleri arasındaki farklar Yalın lider davranış şekilleri (Grup çalışması) Proaktiflik Değişimde öncü Rol modelDevamını oku

SPC Eğitimi – İstatiksel Proses Kontrol

SPC Eğitimi (İstatiksel Proses Kontrol) ( İPK ), yeni bir ürün devreye alırken prosesimizin uygun parça üretme yeteneğini analiz etmek veya serideki prosesimizin kontrol altında tutulması için istatistiksel metotlar kullanılmaktadır. ISO 9001 ve IATF 16949 gibi kalite yönetim sistemleri standartları istatistiksel yöntemlerin bu amaçla kullanılmasını firmalara zorunluDevamını oku

MSA Eğitimi – Ölçme Sistemleri Analizi

Eğitim Tarihi: 30 Kasım 2019Süre: 1 gün Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA), IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir gerekliliği olarak her yeni ürünün devreye alınması aşamasında; müşteri tarafından belirlenmiş olan kritik karakteristiklerin doğru ölçüldüğü garanti altına almak ve seri imalat aşamasındaki ürünlerin ölçümleri sırasında kullanılan ölçüm sistemlerininDevamını oku

T KART Eğitimi

Taiichi Ohno’nun, standartların firma geleceği açısından önemini vurguladığı, “Standardın olmadığı yerde gelişme olmaz” sözüne özellikle üretim alanlarında ve yazılan kitaplarda sıkça rastlıyoruz. Standartların gelişime yol göstermesi için önemli iki nokta dikkatimizi çekmeli; öncelikle standartlara uyum hassasiyetinin olması ve mevcut standartlardaki israfların görülmesi ve geliştirilmesi için harekete geçilmesi.Devamını oku

İç Lojistik Ve Malzeme Hareketleri Eğitimi

Günümüzde Rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek ve müşteri isteklerine cevap verebilmek için ürün çeşitliliklerini arttırmak zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Ürün çeşitliliği arttığında kullanılan malzeme çeşitliliği de artmaktadır. Bu da beraberinde stok ve üretim alanlarının artmasına, sevkiyat anında gecikmeler ve üretim kaybına, parça seçme anında oluşan kalite hatalarına ve

Devamını oku

Hoshin Kanri Eğitimi

Japonya’da Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulanması için şirket içindeki tüm birimleri en üstten en alta bu hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı doğru faaliyetlere odaklanarak ve onları aynı hedefe doğru hizalayarak, fırsat ve tehditlereDevamını oku

Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.Bu eğitimle bu çalışmanın nasılDevamını oku

Yalın Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimin amacı, yalın muhasebe araçlarının nasıl kullanılacağı ve uygulanacağı ile ilgili az ve öz bilgi sağlamaktır. Muhasebe faaliyetlerinin nasıl yalınlaşacağını ve Yalın Üretim’e ve Yalın Yönetime nasıl destek vererek bir bütün oluşturulacağının anlaşılması hedeflenmektedir. Böylece finansman uzmanlarının, değer akış yöneticilerinin ve şirket üst yönetimlerinin, yalın muhasebenin

Devamını oku

Değer Akış Haritalama Eğitimi | Üretim Dışı Ofis

Şirketimizde ortadan kaldırmaya çalıştığımız israfların birçoğu, üretim dışı süreçlerde yer almaktadır. Sipariş alma, satış, üretim planlama, teklif hazırlama, faturalama, müşteri şikayetleri gibi üretim dışı süreçlerde malzeme yerine bilgi akmaktadır ve bu süreçlerde sanıldığından çok daha fazla israf vardır. Üstelik bu bilgi akışları düzgün olmadığında üretimdeki malzeme akışındaDevamını oku

Yalın Enerji Yönetimi Eğitimi

Etkin Enerji Yönetimi, Yalın Yönetim, TPM (Toplam Üretken Bakım ) ve diğer tüm modern yönetim sistemlerinin önemini her geçen gün daha da artıran vazgeçilmez unsudur. TPM anlayışına göre enerji kayıpları, tanımlanmış 16 önemli kayıp arasında belirtilmektedir. Benzer şekilde Yalın Dönüşüm projelerinin nihai hedefleri arasında yer alan işletme

Devamını oku